Fremtidsfullmakt

Sikre at dine fremtidige behov tas hånd om av noen du har tillit til. Bevar din selvbestemmelse, selv under sykdom. Vår brukervennlige veiledning og nøye feilsjekking gir en smidig prosess. Vår metode er nøye vurdert av jurister for din trygghet. Betal enkelt ved hjelp av Vipps og motta ditt bekreftede dokument direkte i posten, eller last ned og skriv ut selv – valget er ditt.

Opprett din fremtidsfullmakt her

Fremtidsfullmakt opprettes på en enkel og trygg måte

Ved å opprette en fremtidsfullmakt sikrer du at dine behov og interesser blir tatt vare på i fremtiden ved eventuell demens og annen alvorlig sykdom.

Phone

Ta dine valg og følg den digitale guiden

LegalLab bruker forståelig guide med utfyllende forklaringer. På normalt under 15 min vil din fremtidsfullmakt bli opprettet.

Ta dine valg og følg den digitale guiden

Sendt hjem i posten

Den nylige opprettede fremtidsfullmakten blir kvalitetssikret av advokat før den blir sendt hjem til deg.

Sendt hjem i posten

Send dine underskrevne dokumenter i retur

Dine underskrevne dokumenter mottar vi fra deg i den ferdigfrankerte returkonvolutten. Dermed blir fullmakten tatt vare på av oss for sikker lagring. På Min side vil fullmakten også være lett tilgjengelig for deg og dine fullmektige.

Send dine underskrevne dokumenter i retur
Logg inn med Vipps og kom i gang

Fem gode grunner til å bruke LegalLab sin digitale fremtidsfullmakt

Enkel å bruke

Enkel å bruke

LegalLab bruker en lett forståelig veiviser med utfyllende forklaringer og lenker til mer utfyllende informasjon. Vi kontrollerer informasjonen du legger inn underveis, slik at graden av feil reduseres betydelig

Gjennomgått av advokat

Gjennomgått av advokat

Fremtidsfullmakten blir kvalitetssikret av en advokat slik at du er sikker på at formkravene blir oppfylt. Hvis advokaten finner feil eller mangler i fullmakten, sender vi den tilbake for ny gjennomgang.

Trygt tatt vare på

Trygt tatt vare på

Med Vippspålogging kan vi vite hvem det er som har opprettet fremtidsfullmakten. Vedkommende kan lage sin egen fullmakt, eller fullmaktsgiver kan få hjelp til å lage sin egen fremtidsfullmakt av en man stoler på.

Trygt tatt vare på

Sikring av Selvråderett

Ved å opprette en fremtidsfullmakt sikrer du at dine behov og interesser blir ivaretatt i fremtiden av noen du stoler på. Ved alvorlig sykdom eller demens, kan en fremtidsfullmakt gi deg større grad av selvråderett også etter at du ikke lenger er i stand til å ta stilling til spørsmål på egne vegne

Trygt tatt vare på

Betal med Vipps

Når fremtidsfullmakten er kvalitetssikret og godkjent, betaler du den enkelt og greit med Vipps og får mulighet til å skrive den ut selv. Vi sender deg alltid fremtidsfullmakten i posten.

Vanlige spørsmål om fremtidsfullmakt

Hva er Fremtidsfullmakt?

Fremtidsfullmakt er en fullmakt som gis til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren, på grunn av psykisk sykdom, inkludert demens, eller alvorlig svekket helse, ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områder som fullmakten omfatter.

Denne definisjonen er hentet fra § 78 i Vergemålsloven, og det er viktig å huske på at en fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål.

Hvem er Fullmaktsgiver?

Hvis du velger å opprette en fremtidsfullmakt, er du 'fullmaktsgiver'. En fremtidsfullmakt kan opprettes av noen som har fylt 18 år og har evnen til å forstå betydningen av fullmakten.

Hvem er Fullmektig?

Personen du utpeker til å ivareta dine interesser kalles 'fullmektig' på norsk. Denne personen må ha fylt 18 år.

Flere spørsmål og svar om fremtidsfullmakt